Anksioznost i depresija su ‘stvar’

Čitajući novine, slušajući radio ili dobijajući informacije iz časopisa ili drugih izvora kao što su društveni mediji, teško je propustiti promjene u emotivnoj (NE)stablinosti o kojima se izvještava. Kako god neko odabere da odredi rastuću stopu emotivne  disfunkcije, postoji proširena potreba koja se zadovoljava smanjenim procesom podrške. Prijateljstva, porodica i profesionalci su” nategnuti” i, čini se, ne mogu lako da zadovolje rastuću potrebu.

Istraživanja pokazuju da:

U bilo kojoj sedmici u  6 od 100 ljudi će dobiti dijagnozu generaliziranog anksioznog poremećaja (Uma)
Manje od 50% ljudi s generaliziranim anksioznim poremećajem pristupa liječenju (Fondacija za mentalno zdravlje)
Ako se tome doda opterećenjem ratom, rastuće cijene i neizvjesnost, brzo se može vidjeti da postoje pritisci na našu kognitivnu i emotivnu  inteligenciju. Osjećaj preplavljenosti se brzo manifestira u promjenama u ponašanju i stavovima i u većini slučajeva stvaraju neželjene događaje i neželjene posljedice.

Anksioznost i lijekovi

Anksioznost je stanje uma usmjereno na budućnost, koje karakteriše osjećaj straha, brige ili opšte nelagode. Svi s vremena na vrijeme osjećaju anksioznost, ali kod nekih je anksioznost stalna i negativno utiče na njihov svakodnevni život.

Lijekovi koji se trenutno koriste imaju ograničen učinak. Nedavna istraživanja su još jednom potvrdila da su inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI) uglavnom ograničeni u svojim kliničkim ishodima, ali ih se prepisuje milionima. Rad Moncrieffa i njegovih kolega o molekularnoj psihijatriji, iako ne kaže ništa novo, ponavlja poruku koja je već neko vrijeme jasna: nema dokaza koji podržavaju teoriju o hemijskoj neravnoteži poremećaja raspoloženja.

Praćenje ishrane, vježbanje, izloženost okolini, upravljanje društvenim interakcijama, sigurnost i san također su efikasni za mnoge ljude s depresijom i anksioznošću. Psihoterapija i druge terapije razgovorom također mogu biti od velike pomoći. Ali mnogi ljudi se bore s depresijom i anksioznošću uprkos tome što se bave ovim stvarima, a za njih i one koji nisu u mogućnosti da se uključe u sve promjene životnog stila trebamo koristiti alternativne i sigurne strategije podrške.

Prirodni agensi

Neizbježno postoji potreba za pomoći i intrervencijom. To može biti farmaceutska ili nefarmaceutska, a postoji niz sigurnih, efikasnih prirodnih sastojaka za koje se pokazalo da tokom vremena i u studijama izazivaju poboljšano stanje uma i dobrobiti. To dovodi do boljeg sna, smanjenja osjećaja preopterećenosti i pomaže pri donošenju odluka. Proces koji, ako je usklađen s pažljivim paketom podrške, može riješiti emotivni nesklad i olakšati život bez anksioznosti i depresije, ili barem umanjiti štetne efekte ovih izazovnih emotivnih stanja.

Promjena ponašanja je teška, čak i odmak od destruktivnih navika, situacija i ljudi može biti izazov uprkos očiglednim prednostima. Korištenje ciljanih dodataka prehrani uz strukturirani skup promjena u načinu života može pomoći da se ljudi postave na put oporavka.

Morska medicinska hrana

Hidrolizat ribljeg proteina (FPH) je proizvod razgradnje ribljih proteina koji sadrži manje peptide i aminokiseline. FPH se dobija tretiranjem ribljeg mesa tripsinom, alkalazom, himotripsinom, pepsinom ili drugim enzimima pod kontrolisanim uslovima pH i temperature.
Garum Armoricum je ekstrakt FPH iz ribe Molva dypterygia (Blue Ling), pronađene u dubokim vodama na poluotoku Armorican u Bretanji. Koristili su ga stari Kelti iz Armorice, Irska, i stari Rimljani, kao dodatak ishrani za poboljšanje otpornosti na fizički i emotivni stres.  Sadrži puno aminokiselina, vitamina B-12 i drugih mikronutrijenata. Novija istraživanja su pokazala da mali bioaktivni peptidi, masne kiseline koje se nalaze u GA, poboljšavaju stres, kvalitetu sna, značajno smanjuju anksioznost, poboljšavaju pamćenje i mentalnu jasnoću i mogu djelovati smirujuće kao anksiolitici na recept, bez nuspojava. Anksioznost je poremećaj visoke frekvencije u opštoj  populaciji. Obično se liječi benzodiazepinima, koji izazivaju nuspojave i ovisnost koji bi mogla otežati odvikavanje. Zato su potrebni alternativni tretmani kako bi se smanjila upotreba anksiolitika, posebno kod poremećaja prilagođavanja s anksioznošću.

Opservacionu, multicentričnu, prospektivnu, longitudinalnu studiju sproveli su doktori  kako bi ocijenili efikasnost dodatka prehrani na poremećaj prilagođavanja s anksioznošću (Stres 2 studija). U ovom 28-dnevnom tretmanu sa dodatkom prehrani formulisanim bioaktivnim peptidima iz hidrolizata ribljeg proteina, magnezijuma i vitamina B6. Kod 75,3% pacijenata došlo je do značajnog i vrlo značajnog poboljšanja, sa ograničenim nuspojavama i zanemarljivim povratnim efektom. U zaključku, čini se da se poremećaj prilagođavanja s anksioznošću efikasno liječi alternativnim i sigurnijim rješenjem od benzodiazepina.

Kod pacova, Garum amoricum je pokazao anksiolitičku aktivnost uporedivu sa onom diazepama već 30 minuta nakon njegove primjene, kao i 60 minuta nakon. Zato,garum amoricum ima prednost brzog i trajnog djelovanja na anksioznost. Prethodni rad na modelu štakora također pokazuje poboljšane reakcije nadbubrežne žlijezde i hipotalamusa što ukazuje na umirujući efekat na CNS (centralni nervni sistem).

Magnezijum

Nedostatak magnezija je  rasprostranjen u većini  zemalja. Smatra se da više od polovine stanovništva  (starosti ≥4 godine) ne konzumira ovaj vitalni mineral. Hronične bolesti, lijekovi, smanjenje sadržaja magnezija u usjevima u hrani i dostupnost rafinirane i prerađene hrane doprinijeli su ovoj epidemiji.

Magnezijum je drugi najzastupljeniji kation u mekim tkivima (iza kalijuma) i kofaktor je za više od 300 enzima. Ima ulogu u proizvodnji adenozin trifosfata (ATP), neuronskoj aktivnosti, srčanoj funkciji i električnim svojstvima ćelijskih membrana; ima antispazmodičko dejstvo; i pomaže u sintezi glutationa. Pored svih ovih odlika, magnezijum ima anksiolitička svojstva, povećava toleranciju na stres i efikasan je antidepresiv. Preporučena dnevna doza (RDA) varira u zavisnosti od starosti i pola, u rasponu od 360 do 420 mg elementarnog magnezijuma dnevno.

Zaključak

Hrana kada je koncentrisana i/ili fermentirana, mijenja svoju moć sastava, omogućavajući novu primjenu u zdravlju. Vjekovima su istraživana i usavršavana upotreba hranjivih sastojaka, biljaka, bilja i ekstrakata za ublažavanje lošeg zdravlja i vraćanje vitalnosti i kompenzaciju za loš izbor ishrane.

Garum amoricum i drugi FPH odabrani zbog njihovog uticaja na emocije i vitalnost mogu se koristiti sigurno i u kombinaciji s drugim intervencijama uključujući magnezij i lijekove. Strategija zahtijeva doze preopterećenja u početnoj fazi kako bi se olakšalo početno stanje,  praćeno dosljednijim doziranjem prema potrebi, u kombinaciji s pozitivnim i trajnim promjenama u ponašanju.

Reference:

Moncrieff, J., Cooper, R.E., Stockmann, T. et al. The serotonin theory of depression: a systematic umbrella review of the evidence. Mol Psychiatry (2022).
Spanton WD. An Address ON ERGOPHOBIA. Br Med J. 1905 Feb 11;1(2302):300-2. doi: 10.1136/bmj.1.2302.300.
Dorman, T. et al. The Effectiveness of Garum Amoricum (Stabilium) on Reducing Anxiety in College Students. Journal of Advancement in Medicine. 1995; Vol 8(3):193-200.
 Oddoux S, Violette P, Cornet J, Akkoyun-Farinez J, Besnier M, Noël A, Rouillon F. Effect of a Dietary Supplement Combining Bioactive Peptides and Magnesium on Adjustment Disorder with Anxiety: A Clinical Trial in General Practice. Nutrients. 2022 Jun 10;14(12):2425.
 Freret T., Largilliere S., Nee G., Coolzaet M., Corvaisier S., Boulouard M. Fast Anxiolytic-Like Effect Observed in the Rat Conditioned Defensive Burying Test, after a Single Oral Dose of Natural Protein Extract Products. Nutrients. 2021;13:2445.
 Diazepam-like effects of a fish protein hydrolysate (Gabolysat PC60) on stress responsiveness of the rat pituitary-adrenal system and sympathoadrenal activity. Psychopharmacology (Berl). 2000 Mar;149(1):34-40.
 DiNicolantonio JJ, O’Keefe JH, Wilson W. Subclinical magnesium deficiency: a principal driver of cardiovascular disease and a public health crisis. Open Heart. 2018 Jan 13;5(1):e000668. doi: 10.1136/openhrt-2017-000668. Erratum in: Open Heart. 2018 Apr 5;5(1).
 Pickering G, Mazur A, Trousselard M, Bienkowski P, Yaltsewa N, Amessou M, Noah L, Pouteau E. Magnesium Status and Stress: The Vicious Circle Concept Revisited. Nutrients. 2020 Nov 28;12(12):3672.