Usluge

Individualne konsultacije

Nutricionizam je primjena nauke iz oblasti ishrane u promociji zdravlja, vrhunskog performansa i individualne brige. Nutricionisti koriste širok spektar mehanizama za procjenu i identifikaciju potencijalnih prehrambenih neravnoteža kako bi shvatili kako oni mogu doprinijeti simptomima i zdravstvenim problemima. Ovaj pristup im omogućuje da rade sa pojedincima da adresiraju nutritivnu neravnotežu i daju podršku u održavanju zdravlja.

Nutricionizam je priznat kao dio komplementarne medicine te je relevantan za osobe sa hroničnim bolestima, kao i one osobe koji traže podršku kako bi unaprijedili svoje zdravlje.

Nutricionisti smatraju da je svaka osoba jedinstvena i preporučiti će joj personalizirani program ishrane i način života suprotno ‘ čjedna veliina odgovara svima ‘ pristupu. Nutricionisti nikada neće preporučiti nuricionističku terapiju kao zamjenu za savjet doktora i slučaju da klijent ima znakove ili simptome opasne po život uputit će je doktoru. Oni će također često raditi uz stručno medicinsko osoblje, te će komunicirati s drugim zdravstvenim stručnjacima koji sudjeluju u zdravstvenoj brzi klijenta.